Search

Leerkracht

11 februari 2019 

Nieuws uit de Paradijsvogels 

 

Thema: 

Na de vakantie gaan we nog 1 week door met het thema winter.  

Het boek dat nu centraal staat is: “Sneeuwvriendjes” 

Het nieuwe thema wordt “Mijn huis”.  

We willen u vragen een foto van uw huis aan uw kind mee te geven of naar ons te mailen. 

Graag voor vrijdag 1 maart 2019. U heeft dan 3 weken de tijd om een mooie foto te maken.  

Mocht u om privacy redenen geen foto van de buitenkant van uw huis willen maken, dan mag het ook van de binnenkant.  

 

Rekenen:  

We hebben nu geruime tijd gewerkt aan de kleuren, vormen, dagen van de week, tellen tot 10 en getalbegrip. Ook de maanden en seizoenen zijn regelmatig aan de orde gekomen en begrippen als meer/ minder/ kort/ lang. Dit kunt u thuis ook oefenen.  

 

Verteltas:  

Op de donderdag komt de letterjuf. Zij leert ons elke keer een nieuwe letter.  

1 kind krijgt dan de verteltas mee naar huis. De verteltas mag een week worden gebruikt en moet terug zijn voor de volgende donderdag. Wilt u hier als ouder zorg voor dragen. 

 

Ouderbetrokkenheid: 

We willen u als ouder via deze brief zeggen hoe belangrijk we de betrokkenheid van ouders vinden. Om als leerkracht samen met u als ouder te kunnen praten over uw zoon/ dochter is erg belangrijk voor de leerling. En ook uw aanwezigheid bij activiteiten/ kijkochtenden op school wordt erg op prijs gesteld. Als u niet kunt kan misschien opa of oma een kijkje komen nemen in de klas?  

Mocht dit om de een of andere redenen niet lukken dan vinden we het heel fijn als u ons dit tijdig via mail, telefoon of een briefje in de tas of mondeling even zegt.  

 

 

 

Ouderhulp schoonmaken: 

Na de voorjaarsvakantie willen we beginnen met het schoonmaken van het lokaal. De bedoeling is dat elke leerling wat speelgoed mee krijgt naar huis om schoon te maken. Dit doen we niet in 1 keer, maar wekelijks een hoek. We hadden u tijdens de rapportgesprekken willen vragen of u hieraan mee kunt helpen. Helaas zijn er maar heel weinig ouders gekomen op de rapportgesprekken/ startgesprekken. Bij deze maken we een rooster waarbij we uw zoon/ dochter indelen en aangeven wanneer en wat uw zoon/ dochter precies mee zal krijgen naar huis.  

We willen de ouders die wel aangegeven hebben of ze konden komen of niet en de ouders die er waren hartelijk bedanken!!  

 

Leuk nieuws!! 

Juf Lianne verwacht in mei haar kindje en juf Natascha in juli.  
De vervanging is geregeld, verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 
 
Website fiduciaschool 

Op de site fiduciaschool.nl kunt u zich met de volgende gegevens inloggen. 
Gebruikersnaam:  Foto   

11 februari 2019 

Nieuws uit de Paradijsvogels 

 

Thema: 

Na de vakantie gaan we nog 1 week door met het thema winter.  

Het boek dat nu centraal staat is: “Sneeuwvriendjes” 

Het nieuwe thema wordt “Mijn huis”.  

We willen u vragen een foto van uw huis aan uw kind mee te geven of naar ons te mailen. 

Graag voor vrijdag 1 maart 2019. U heeft dan 3 weken de tijd om een mooie foto te maken.  

Mocht u om privacy redenen geen foto van de buitenkant van uw huis willen maken, dan mag het ook van de binnenkant.  

 

Rekenen:  

We hebben nu geruime tijd gewerkt aan de kleuren, vormen, dagen van de week, tellen tot 10 en getalbegrip. Ook de maanden en seizoenen zijn regelmatig aan de orde gekomen en begrippen als meer/ minder/ kort/ lang. Dit kunt u thuis ook oefenen.  

 

Verteltas:  

Op de donderdag komt de letterjuf. Zij leert ons elke keer een nieuwe letter.  

1 kind krijgt dan de verteltas mee naar huis. De verteltas mag een week worden gebruikt en moet terug zijn voor de volgende donderdag. Wilt u hier als ouder zorg voor dragen. 

 

Ouderbetrokkenheid: 

We willen u als ouder via deze brief zeggen hoe belangrijk we de betrokkenheid van ouders vinden. Om als leerkracht samen met u als ouder te kunnen praten over uw zoon/ dochter is erg belangrijk voor de leerling. En ook uw aanwezigheid bij activiteiten/ kijkochtenden op school wordt erg op prijs gesteld. Als u niet kunt kan misschien opa of oma een kijkje komen nemen in de klas?  

Mocht dit om de een of andere redenen niet lukken dan vinden we het heel fijn als u ons dit tijdig via mail, telefoon of een briefje in de tas of mondeling even zegt.  

 

 

 

Ouderhulp schoonmaken: 

Na de voorjaarsvakantie willen we beginnen met het schoonmaken van het lokaal. De bedoeling is dat elke leerling wat speelgoed mee krijgt naar huis om schoon te maken. Dit doen we niet in 1 keer, maar wekelijks een hoek. We hadden u tijdens de rapportgesprekken willen vragen of u hieraan mee kunt helpen. Helaas zijn er maar heel weinig ouders gekomen op de rapportgesprekken/ startgesprekken. Bij deze maken we een rooster waarbij we uw zoon/ dochter indelen en aangeven wanneer en wat uw zoon/ dochter precies mee zal krijgen naar huis.  

We willen de ouders die wel aangegeven hebben of ze konden komen of niet en de ouders die er waren hartelijk bedanken!!  

 

Leuk nieuws!! 

Juf Lianne verwacht in mei haar kindje en juf Natascha in juli.  
De vervanging is geregeld, verdere informatie volgt zo spoedig mogelijk. 
 
Website fiduciaschool 

Op de site fiduciaschool.nl kunt u zich met de volgende gegevens inloggen. 
Gebruikersnaam:  Foto   
Wachtwoord:   Fidu1819  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De juffen van de Paradijsvogel. 

 
 

Wachtwoord:   Fidu1819  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De juffen van de Paradijsvogel. 

 
 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers,
We zijn alweer een paar weken op school. De kinderen hebben deze week erg veel geluk gehad met het weer. Ze hebben heerlijk buiten kunnen spelen in de sneeuw. Sommige kinderen wilden ook niet meer naar binnen. Misschien wel handig om handschoenen, sjaal en muts mee te geven!

Schrijfdans Elke maandag krijgen de kinderen schrijfdans van juf Jaqueline.  Lilaland De kinderen hebben elke dinsdagmiddag Lilaland. Dit keer gaat het over de winter. De kinderen hebben geleerd wat ijs is en hoe het ontstaat. Ze hebben zelfs een ijskunstwerkje mogen maken.

Schaatsen Maandag 28 januari gaan de kinderen schaatsen in Kardinge. Fijn dat er ouders willen meerijden. Denkt u er ook dan de kinderen goed gekleed zijn, muts, sjaal, handschoenen en 6 euro meenemen voor de schaatsen?

Zwanger Misschien heeft u het al vernomen van uw kind, juf Natascha is in verwachting en is uitgerekend op 1 juli. Kleding Mocht uw kind een kleding van school hebben geleend, zou u dan het kledingstuk gewassen weer mee kunnen geven naar school? Alvast bedankt.

 

Met vriendelijke groet,

 

De juffen van de Paradijsvogel

 

 

Juf Corrie maandag - vrijdag

c.rispens@fiduciaschool.nl

Juf Natascha dinsdag-woensdag-donderdag

n.meulema@fiduciaschool.nl

Onderwijsassistent:

Juf Yvonne -  maandag en vrijdag.

Juf Lianne - dinsdag, woensdag en donderdag.