Search

Bestuur

Onze school valt onder het bestuur van de Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs te Groningen. 

 

Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG)

Eenrumermaar 4

Postbus 70 130

9700 AC Groningen 

 

De dagelijkse leiding ligt bij de bestuurder van de SCSOG, mevrouw A. Osinga.

De Raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

* De heer J.F. Deinum, voorzitter, Groningen

* De heer M. Nap, Groningen

* Mevrouw M.C. Bouma, Peize

* De heer B. Kuiken, Haren

* De heer B. Dijkstra, Sauwerd

 

De scholen die ressorteren onder de genoemde stichting zijn:      

 

De Fiduciaschool             Chr. speciale school voor basisonderwijs

De Kimkiel                       Chr. speciale school voor basisonderwijs

De Wingerd                     Chr. school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende.

De Bolster                       Chr. school voor voortgezet onderwijs-praktijkonderwijs

Educonnect                      Expertisecentrum voor onderwijsondersteuning

 

De dagelijkse leiding van de Fiduciaschool is in handen van de schooldirecteur, mevrouw G. Luiks. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig op school. Mevr. L. van Duuren is het aanspreekpunt in de school op woensdag en op de momenten dat de directeur niet aanwezig kan zijn. 

Het toezicht op ons onderwijs is in handen van de inspectie van het onderwijs. Voor algemene informatie verwijzen we u naar de website van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl ook telefonisch te bereiken via 0800-8051.