Search

Kinderfysiotherapie op de Fiduciaschool

 

Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Problemen in bewegen kunnen een belemmering vormen voor het functioneren in het dagelijks leven. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders. De behandeling van de kinderfysiotherapeut richt zich op het bewegen en functioneren van het kind in zijn dagelijkse omgeving, waarbij de hulpvraag van het kind, ouders en leerkracht centraal staat.